#htmlcaption1 #htmlcaption2 #htmlcaption3 #htmlcaption4 #htmlcaption5 #htmlcaption6 #htmlcaption7

Thứ Ba, ngày 30 tháng 6 năm 2015

DANH SÁCH NHÂN SỰ THÁNG 6 NĂM 2015


1.     Thành viên: Tổng số: 68 thành viên.

STT
Họ và Tên
Chức Vụ
Bộ phận - Ekip
1
Lý Thanh Bình
TV
Creative
2
Nguyễn Ngọc Trà My
TV
Creative
3
Nguyễn Ngoc Tuấn
TV
Creative
4
Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
TV
Creative
5
Nguyễn Trần Trọng Hữu
TV
Creative
6
Nguyễn Tuấn Huy
TV
Creative
7
Phạm Nguyễn Hoàng Khôi
TV
Creative
8
Đinh Thị Thương
TV
ER
9
Huỳnh Hạ Kim Ngân
TV
ER
10
Nguyễn Kim Liên
TV
ER
11
Nguyễn Nam
TV
ER
12
Nguyễn Thị Xuân Nguyệt
TV
ER
13
Phạm Nguyễn Như Ngọc
TV
ER
14
Bùi Thị Hoàng Yến
TV
Event
15
Đoàn Thị Kim Phượng
TV
Event
16
Hà Cát Tường
TV
Event
17
Lê Thanh Bình
TV
Event
18
Lưu Bách Thắng
TV
Event
19
Nguyễn An Minh Trí
TV
Event
20
Nguyễn Kiều Nhi
TV
Event
21
Nguyễn Ngọc Nhơn
TV
Event
22
Nguyễn Quốc Khánh
TV
Event
23
Nguyễn Thanh Đức
TV
Event
24
Nguyễn Thị Cẩm Tú
TV
Event
25
Nguyễn Thị Huệ Vy
TV
Event
26
Nguyễn Thị Mỹ Lành
TV
Event
27
Nguyễn Thị Phương Thanh
TV
Event
28
Phan Chiêu Đạt
TV
Event
29
Trần Bình Phương Linh
TV
Event
30
Trần Hoàng Phương Uyên
TV
Event
31
Cao Thị Bích Nga
TV
HR
32
Đặng Hoàng Long
TV
HR
33
Đỗ Hạnh Vân Anh
TV
HR
34
Hồ Thanh Vy
TV
HR
35
Huỳnh Lê Anh Duy
TV
HR
36
Nguyễn Quỳnh Phương
TV
HR
37
Nguyễn Anh Thảo
TV
HR
38
Nguyễn Thị Khánh Linh
TV
HR
39
Nguyễn Thị Trúc Phương
TV
HR
40
Nguyễn Thụy Vi Khanh
TV
HR
41
Phạm Thị Quỳnh Như
TV
HR
42
Thới Mỹ Hằng
TV
HR
43
Nguyễn Tuyết Trinh
TV
HR
44
Trần Thị Thủy Chi
TV
HR
45
Võ Hoàng Tân
TV
HR
46
Đặng Ngọc Trí
TV
Radio
47
Đỗ Thị Thu Hường
TV
Radio
48
Huỳnh Hữu Thuận
TV
Radio
49
Lê Thái Minh Duyên
TV
Radio
50
Nguyễn Diệu Hằng
TV
Radio
51
Nguyễn Hữu Lâm Trúc
TV
Radio
52
Nguyễn Thị Tuyết Kha
TV
Radio
53
Phạm Thị Hồng Phúc
TV
Radio
54
Trần Huyền My Anh
TV
Radio
55
Trần Nguyễn Mai Phương
TV
Radio
56
Vũ Thị Mỹ Duyên
TV
Radio
57
Diệp Bảo Quỳnh Châu
TV
STV
58
Đỗ Khắc Chính
TV
STV
59
Hoàng Thị Thanh Vân
TV
STV
60
Huỳnh Đức Duy
TV
STV
61
Ngô Phạm Đức Trình
TV
STV
62
Nguyễn Ngọc Linh
TV
STV
63
Nguyễn Tri Thức
TV
STV
64
Phạm Văn Đình Đình
TV
STV
65
Lê Thị Anh Thi
TV
Writer
66
Nguyễn Thị Yến Trinh
TV
Writer
67
Nguyễn Thụy Ngân Hà
TV
Writer
68
Phạm Thị Linh Đan
TV
Writer

2.     Cộng tác viên: Tổng số: 76 CTV

STT
Họ và Tên
Chức vụ
Bộ phận - Ekip
1
Lê Nguyễn Thị Trúc Thuỷ
CTV
Creative
2
Hoàng Nghĩa Bảo
CTV
Creative
3
Nguyễn Viết Đăng Trình
CTV
Creative
4
Trương Nhật Diễm Quỳnh
CTV
Creative
5
Nguyễn Thị Thúy Vi
CTV
Creative
6
Nguyễn Xuân Thảo
CTV
Creative
7
Phạm Nguyễn Thanh Duy
CTV
Creative
8
Trần Thị Xuân Quỳnh
CTV
Creative
9
Phạm Văn Thịnh
CTV
Creative
10
Dương Quốc Khánh
CTV
ER
11
Nguyễn Khánh Vân
CTV
ER
12
Lai Chí Vũ
CTV
ER
13
Nguyễn Thùy Trang
CTV
ER
14
Nguyễn Hoàng Minh Anh
CTV
ER
15
Nguyễn Ngọc Phương Thảo
CTV
ER
16
Đào Thị Phương Thảo
CTV
ER
17
Nguyễn Thanh Hảo
CTV
ER
18
Trần Lê Yến Nhi
CTV
ER
19
Lương Bảo Trân
CTV
ER
20
Đinh Trần Thảo Nhi
CTV
ER
21
Lê Phan Cẩm Quỳnh
CTV
ER
22
Phạm Nhật Quỳnh Anh
CTV
ER
23
Nguyễn Thị Thùy Trang
CTV
ER
24
Trần Minh Tâm
CTV
Event
25
Phan Ngọc Minh Thư
CTV
Event
26
Đinh Gia Phú
CTV
Event
27
Vũ Thị Phương Thảo
CTV
Event
28
Nguyễn Quang Minh
CTV
Event
29
Nguyễn Trọng Thoại
CTV
Event
30
Trần Việt Anh
CTV
Event
31
Phạm Thị Hoài Mỹ
CTV
Event
32
Nguyến Trần Hoàng Thịnh
CTV
Event
33
Nguyễn Tuấn Anh
CTV
Event
34
Trịnh Thị Thùy Dương
CTV
Event
35
Nguyễn Tấn Vĩ
CTV
Event
36
Lê Thị Thùy Linh
CTV
Event
37
Võ Đình Anh
CTV
Event
38
Phan Thị Thanh Thuý
CTV
Event
39
Võ Văn Quân
CTV
Event
40
Võ Ngọc May Thảo
CTV
HR
41
Trình Đức Phú
CTV
HR
42
Nguyễn Huỳnh Như Thảo
CTV
HR
43
Phạm Nguyễn Khôi Nguyên
CTV
HR
44
Tống Khánh Dung
CTV
HR
45
Huỳnh Thái Huy
CTV
HR
46
Huỳnh Thị Thùy Uyên
CTV
HR
47
Đoàn Nguyễn Tú Anh
CTV
HR
48
Trần Hà Tú Uyên
CTV
HR
49
Bùi Cao Quỳnh Ly
CTV
HR
50
Nguyễn Thị Thúy Nga
CTV
HR
51
Vũ Thị Cẩm Vân
CTV
HR
52
Nguyễn Tuấn Tâm Trang
CTV
Radio
53
Phạm Ngọc Thanh Như
CTV
Radio
54
Trần Xuân Thanh
CTV
Radio
55
Dương Thục Trinh
CTV
Radio
56
Nguyễn Thị Hữu Duyên
CTV
Radio
57
Hoàng Nhật Hạ
CTV
Radio
58
Phan Đình Tiến
CTV
Radio
59
Phan Thanh Lâm
CTV
STV
60
Nguyễn Thanh Danh
CTV
STV
61
Bùi Thị Thảo Trinh
CTV
STV
62
Nguyễn Hoàng Quỳnh
CTV
STV
63
Hoàng Diệu Thu
CTV
STV
64
Trần Thị Mỹ Huyền
CTV
STV
65
Vĩnh Lê Bảo Minh
CTV
STV
66
Trần Hữu Trí
CTV
STV
67
Nguyễn Thị Ý Nhi
CTV
Writer
68
Dương Thành Khương
CTV
Writer
69
Đỗ Nhật Thanh
CTV
Writer
70
Trần Hoàng Duy
CTV
Writer
71
Lê Thị Thu Trang
CTV
Writer
72
Nguyễn Ngọc Lương Vy
CTV
Writer
73
Nguyễn Thị Hồng Hạnh
CTV
Writer
74
Lê Hoàng Thảo Ly
CTV
Writer
75
Bùi Thị Thanh Mỹ
CTV
Writer
76
Trần Thị Thiên Trang
CTV
Writer

3.     Thành viên, CTV tạm nghỉ và rời nhóm.

STT
Họ và Tên
Chức vụ
Bộ phận - Ekip
Tình trạng hiện tại
1
Phạm Thảo Nhi
TV
Creative
Rời nhóm
2
Nguyễn Diệp Thúy Hằng
TV
ER
Tạm nghỉ
3
Nguyễn Đức Bảo Trâm
TV
ER
Rời nhóm
4
Trần Vũ Hiệp
CTV
Event
Rời nhóm
5
Nguyễn Văn Nam
CTV
HR
Rời nhóm
6
Lâm Gia Vĩ
CTV
STV
Rời nhóm

BĐH Nhóm Truyền thông sinh viên

S Communications

THÔNG BÁO - REPORT

TUYỂN CTV

SẢN PHẨM - DỰ ÁN MỚI

MY S

Loading...

About Us

Đơn vị trực thuộc Hội Sinh Viên Trường Đại Học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh

Liên Hệ truyền thông