Thứ Sáu, ngày 09 tháng 9 năm 2011

LỊCH SỬ - THÀNH TỰU NHÓM TRUYỀN THỒNG SINH VIÊN SCOMMUNICATIONS


Giới thiệu chung:
  • Đơn vị trực thuộc: Hội Sinh viên trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM.
  • Lĩnh vực hoạt động:  Truyền thông.
  • Tên gọi: Nhóm Truyền Thông Sinh Viên(S Communications).
  • Tên viết tắt: Scoms


Logo:


Slogan:

ĐOÀN KẾT – CHUYÊN NGHIỆP – SÁNG TẠO

Thành tích :
  • Giấy khen của Trung Ương HSV cho toàn nhóm về việc hoàn thành tốt nhiệm vụ.
  • Giấy khen Hiệu trưởng cho toàn nhóm với thành tích xuất sắc tháng Thanh Niên.
  • Giấy khen Hiệu trưởng cho toàn nhóm về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến dịch TNSV Kinh tế.
  • Giải nhì toàn quốc cuộc thi làm clip “kỹ năng quản lý tài chính cá nhân” do trung ương Hội Sinh viên tổ chức.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

About Us

Đơn vị trực thuộc Hội Sinh Viên Trường Đại Học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh

Liên Hệ truyền thông


Hoặc email về: contact@scommunications.org