LỊCH SỬ - THÀNH TỰU NHÓM TRUYỀN THỒNG SINH VIÊN SCOMMUNICATIONS

Thứ Sáu, ngày 09 tháng 9 năm 2011

LỊCH SỬ - THÀNH TỰU NHÓM TRUYỀN THỒNG SINH VIÊN SCOMMUNICATIONS


Giới thiệu chung:
  • Đơn vị trực thuộc: Hội Sinh viên trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM.
  • Lĩnh vực hoạt động:  Truyền thông.
  • Tên gọi: Nhóm Truyền Thông Sinh Viên(S Communications).
  • Tên viết tắt: Scoms


Logo:


Slogan:

ĐOÀN KẾT – CHUYÊN NGHIỆP – SÁNG TẠO

Thành tích :
  • Giấy khen của Trung Ương HSV cho toàn nhóm về việc hoàn thành tốt nhiệm vụ.
  • Giấy khen Hiệu trưởng cho toàn nhóm với thành tích xuất sắc tháng Thanh Niên.
  • Giấy khen Hiệu trưởng cho toàn nhóm về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến dịch TNSV Kinh tế.
  • Giải nhì toàn quốc cuộc thi làm clip “kỹ năng quản lý tài chính cá nhân” do trung ương Hội Sinh viên tổ chức.


Liên hệ

Mr. Khôi Nguyên: 0125 218 2236
(Trưởng Nhóm S Communications)
Ms. Phương Thảo: 0934 143 233
(Trưởng Bộ phận Đối ngoại)
Hoặc email về: contact@scommunications.org