LỊCH SỬ - THÀNH TỰU NHÓM TRUYỀN THỒNG SINH VIÊN SCOMMUNICATIONS

Thứ Sáu, ngày 09 tháng 9 năm 2011

LỊCH SỬ - THÀNH TỰU NHÓM TRUYỀN THỒNG SINH VIÊN SCOMMUNICATIONS


Giới thiệu chung:
  • Đơn vị trực thuộc: Hội Sinh viên trường Đại học Kinh Tế Tp.HCM.
  • Lĩnh vực hoạt động:  Truyền thông.
  • Tên gọi: Nhóm Truyền Thông Sinh Viên(S Communications).
  • Tên viết tắt: Scoms


Logo:


Slogan:

ĐOÀN KẾT – CHUYÊN NGHIỆP – SÁNG TẠO

Thành tích :
  • Giấy khen của Trung Ương HSV cho toàn nhóm về việc hoàn thành tốt nhiệm vụ.
  • Giấy khen Hiệu trưởng cho toàn nhóm với thành tích xuất sắc tháng Thanh Niên.
  • Giấy khen Hiệu trưởng cho toàn nhóm về việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong chiến dịch TNSV Kinh tế.
  • Giải nhì toàn quốc cuộc thi làm clip “kỹ năng quản lý tài chính cá nhân” do trung ương Hội Sinh viên tổ chức.


Liên Hệ truyền thông

Nguyễn Nam (Mr): 0982 942 431


Hoặc email về: contact@scommunications.org