Tổng Quan

Thứ Sáu, ngày 09 tháng 9 năm 2011

Tổng Quan


1. Giới thiệu chung:

      + Scommunications viết tắt là “Scoms”, tên tiếng Việt là Nhóm Truyền Thông Sinh Viên trực thuộc  Hội Sinh Viên trường Đại Học Kinh Tế tp.HCM.
      + Đây là đơn vị duy nhất của trường Đại Học Kinh Tế về lĩnh vực truyền thông.
      + Tháng 9/2011, bắt nguồn từ tên cũ là Nhóm Sáng Tác Sinh Viên (STSV), nhóm có tên gọi mới là Scommunications.
     2. Sứ mệnh, tầm nhìn:
a)  Sứ mệnh:

      Sứ mệnh Nhóm Truyền thông Sinh viên là tạo môi trường phát triển kỹ năng cho sinh viên thông qua các hoạt động hỗ trợ truyền thông cho các chương trình  của sinh viên và tạo ra các sản phẩm/dự án truyền thông hướng tới xây dựng nhận thức tích cực cho thế hệ trẻ.

b) Tầm nhìn:

      + Trở thành đơn vị truyền thông mạnh và có uy tín trong và ngoài trường.

      + Phát triển thêm các kênh thông tin để có thể gần gũi và tương tác tốt hơn với sinh viên (Báo tường, Báo ảnh, Báo giấy, Báo điện tử, Radio, Kênh truyền hình).

      + Tổ chức các chương trình với quy mô và chất lượng ngày càng mở rộng và nâng cao, gắn bó với sinh viên.
      + Mở rộng quy mô và tầm ảnh hưởng, nâng cao hình ảnh nhóm và trường ĐH Kinh Tế TP.HCM.

      + Ngày càng mạnh về cả nội lực và ngoại lực, thu hút được nhiều thành viên đến với nhóm hơn, xem đây là nơi đáng tin cậy để học hỏi kinh nghiệm và rèn luyện bản thân.

c) Khẩu hiệu: ĐOÀN KẾT – CHUYÊN NGHIỆP – SÁNG TẠO
Liên hệ

Mr. Khôi Nguyên: 0125 218 2236
(Trưởng Nhóm S Communications)
Ms. Phương Thảo: 0934 143 233
(Trưởng Bộ phận Đối ngoại)
Hoặc email về: contact@scommunications.org