DANH SÁCH BĐH

Thứ Bảy, ngày 22 tháng 10 năm 2011

DANH SÁCH BĐH


Họ và Tên
Chức vụ
Điện Thoại
Email
Nguyễn Thị Minh Hà
Trưởng nhóm
0933559904
Nguyễn Minh Đức
Phó nhóm dự án
0985526734
Nguyễn Thị Mỹ Xuyên
Phó nhóm tổ chức
0983982881
Trưởng BP HR
Lê Hoàng Minh Trang
Phó nhóm truyền thông
0905949888
Trưởng Ekip Writer
Phạm Thị Như Quỳnh
Trưởng BP Event
01698592297
phamquynh.3206@gmail.com
Hồ Thị Xuân
Trưởng BP PR
0936583171
Trương Thị Mỹ Hoa
Trưởng Ekip STV
01214789118
Lê Ngọc Diễm Quỳnh
Trưởng Ekip SnE
0973158113
Quang Ngọc Quỳnh Trang
Trưởng Ekip Radio
0902466411

Liên hệ

Mr. Khôi Nguyên: 0125 218 2236
(Trưởng Nhóm S Communications)
Ms. Phương Thảo: 0934 143 233
(Trưởng Bộ phận Đối ngoại)
Hoặc email về: contact@scommunications.org