Thứ Năm, ngày 31 tháng 5 năm 2012

TÀI LIỆU LƯU TRỮ


STT
Nội dung
Tải văn bản
I. HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY VĂN BẢN
1
Hướng dẫn trình bày văn bản
2
Hệ thống biên tập Writer
II. HƯỚNG DẪN CÔNG TÁC TỔ CHỨC
1
Hướng dẫn khảo sát dã ngoại
2
Bảng giá khảo sát một số mặt hàng trang trí
3
Hướng dẫn thủ tục mượn phòng
III. HƯỚNG DẪN QUI TRÌNH LÀM VIỆC
1
Qui trình Tuyển CTV
2
Qui trình làm việc Ekip STV
3
Qui trình PV Writer đưa tin và gửi bài
IV. HƯỚNG DẪN XỬ LÍ CÔNG VIỆC
1
Kĩ thuật thu âm Radio
2
Công việc biên tập STV
3
Xử lí kĩ thuật STV
4
Kĩ năng PV STV

About Us

Đơn vị trực thuộc Hội Sinh Viên Trường Đại Học Kinh Tế thành phố Hồ Chí Minh

Liên Hệ truyền thông

Nguyễn Nam (Mr): 0982 942 431

Hoặc email về: contact@scommunications.org